HATAYSPOR KULÜBÜ OLAĞANÜSTÜ KONGRE İLANI

Hatayspor Yönetim Kurulu, Mehmet MADEN başkanlığında Dernek merkezinde toplanarak olağan üstü seçimli Genel Kurulun ;

04.07.2018 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda saat 17:30’da çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11.07.2018 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündemde toplanmasına karar vermiştir.

Tüm üyelerimize ve ilgililere duyurulur

Hatayspor Kulübü Başkanlığı Gündemi

1- Yoklama ve açılış
2- Divan seçimi ,saygı duruşu ,İstiklal marşı
3- Faaliyet Raporu ,Gelir-Gider Raporunun okunması
4- Denetleme Kurulu Raporunun Okunması kabulü
5- Tüzük değişikliğinin Görüşülmesi (10.madde) ve kabulü
6- Organ seçimleri
7- Dilek ve temmeniler
8- Kapanış