DEĞERLİ ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE;

2017/2018 FUTBOL SEZONUNDA BAŞLAMAK ÜZERE HATAYSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TALİMATI YÜRÜRLÜĞÜNE GİRECEKTİR BU ÇERCEVEDE SİZLERİNDE GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ BİZLERE GÜÇ KATACAKTIR.BİLGİLERİNİZE SUNULUR.

HATAYSPOR YÖNETİM KURULU

İÇİNDEKİLER:

 

MADDE 1: AMAÇ

 

MADDE 2: KAPSAM

 

MADDE 3: DAYANAK

 

MADDE 4: TANIMLAR

 

MADDE 5:PROFESYONELLİK VE SPORTMENLİK

 

MADDE 6: CEZA GEREKTİREN EYLEMLER

 

MADDE 7: PARA CEZALARININ UYGULANMASI

 

MADDE 8: CEZALARIN BELİRLENME ESASLARI

 

MADDE 9: PARA CEZALARININ SAPTANMASI

 

MADDE 10: DİĞER DAVRANIŞ KURALLARI

 

MADDE 11: PARA CEZALARININ KARARA GEÇİRİLMESİ VE TAHAKKUKU

 

MADDE 12: PARA CEZALARININ TAHSİLİ

 

MADDE 13: YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN DİSİPLİN İHLALLERİ

 

MADDE 14: TEKNİK ADAM VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNÜNDEN CEZALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

 

MADDE 15: BİLDİRİMLER

 

MADDE 16: YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

MADDE 17: YÜRÜRLÜK

MADDE 1- AMAÇ:

 

Bu yönetmelik, kulüpte futbol faaliyetlerinin spor etiğine, disiplinine ve profesyonel futbolcu anlayışına uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak, disiplin kurallarını ve bunların ihlallerinde hangi müeyyidelerin uygulanacağını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

 

MADDE 2- KAPSAM:

 

Bu yönetmelik Hatay Spor Kulübü ile sözleşme imzalayan profesyonel futbolcuları, teknik adamları (Teknik Sorumlu, Antrenörler, Kondisyonerler vb.) Sağlık ekibini ( Doktor, Masör, Fizyoterapist vb.) kapsar.

 

MADDE 3- DAYANAK:

 

Bu yönetmelik 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, TFF Statüsü, Kulüp iç mevzuatı ve TFF Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatının 24/c maddesi ve diğer ilgili mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 4 – TANIMLAR:

 

Bu yönetmelikte geçen;

 

 1. Kulüp: Hatay Spor Kulübü Derneği’ni
 2. Federasyon: Türkiye Futbol Federasyonu’nu
 3. Yönetim: Hatay Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nu
 4. Teknik Direktör: Hatay Spor Kulübü Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörünü
 5. Genel Müdür/Genel Koordinatör: Hatay Spor Kulübü Derneği Genel Müdürünü/Genel veya İdari Koordinatörünü
 6. Menajer: Hatay Spor Kulübü Derneği’nin İdari Menajerini veya Futbol Direktörünü
 7. Futbolcu: Hatay Spor Kulübü Derneği ile sözleşme imzalamış olan Profesyonel Futbolcuyu.
 8. Personel: Hatay Spor Kulübü bünyesinde çalışan görevli personeli
 • Teknik Adam: Hatay Spor Kulübü ile sözleşme imzalamış olan Teknik Sorumlu, Antrenör ve Kondisyonerleri
 1. Sağlık Ekibi: Hatay Spor Kulübü bünyesinde çalışan doktor, fizyoterapist ve masörleri ifade eder.

 

 

MADDE 5 – PROFESYONELLİK VE SPORTMENLİK:

 

 1. Profesyonellik: Kulüp ve bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlar, maddi ve manevi kazancın karşılığını en yüksek iş ahlakı ile bütünleştirerek, mesai arkadaşlarına ve tüm birimlerde çalışanlara karşı saygı, sevgi ve sorumluluk duygularını taşımak, bulunduğu kuruluş adına her zaman en iyisini sunmaya çalışmak, özellikle çalıştıkları kulüplerin ulvi değerleri ve menfaatlerini gözetmek bağlı bulundukları Federasyon’un belirlediği tüm kurallara uymak zorundadırlar.

 

 

 1. Sportmenlik: Futbolcuların, Teknik adamların ve sağlık ekibinin sözleşme imzaladıkları andan itibaren kulüp tarafından belirlenen çalışma koşullarına, izin-tatil gün ve saatlerine uymalarını ve kulübün tüm sporcuları gibi antrenman, çalışma, kamp, seyahat ve müsabakalar ile özel yaşamında kulübün onur ve manevi değerleri ile vakarına uygun davranmalarını, gerek federasyonun gerekse kulübün talimat ve kurallarını bilmelerini ve bunlara uymalarını ifade eder.
 2. MADDE 6 – CEZA GEREKTİREN EYLEMLER: 

   

  1. Uygunsuz Davranışlar:

   

  1. Futbolcunun kulüp ile ilişkilerinin başladığı andan itibaren özel yaşamında, müsabakalarda, kamplarda, seyahatlerde veya antrenmanlarda sporculuk ahlakına ve spor disiplinine aykırı davranması; kulübün, yöneticilerin, teknik ekibin, personelin, takım arkadaşlarının ve/veya tüm camianın şeref ve haysiyetini zedeleyici davranışlar veya beyanatlarda bulunması, bu şekilde yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyada yer alması.

   

  1. Futbolcunun, kulübün yazılı izni olmadan sanal ortam da dâhil olmak üzere sesli veya görüntülü medyada yer alması, röportaj vermesi, beyanda bulunması, (müsabaka öncesi ve/veya sonrası TFF ve UEFA mevzuatı uyarınca yapılan basın toplantısı ve röportajlar hariç olmak üzere)

   

  1. Futbolcunun kulübün sözleşmeli olduğu forma ve malzeme tedarikçisi firmanın sahip olduğu markalardan başka bir marka şort, t-shirti eşofman, kıyafet, şapka, çanta gibi malzemeleri kulübün yazılı izni olmadan kullanması, yazılı ve/veya görsel basına görüntü vermesi ve reklam/promosyon ve kampanyalarına katılması. Bu yükümlülüğe aykırı davranılması sonucu kulübün zarara uğraması halinde, verilecek cezaya ek olarak futbolcuya aynen rücu edilerek uğranılacak zarar ilk hak edişinden başlamak üzere tenzil edilecektir.

   

  Futbolcular müsabaka ve antrenmanlarda diledikleri marka ve model futbol ayakkabısını giymekte serbesttir. Aynı şekilde kaleciler, müsabaka ve antrenmanlarda diledikleri marka ve model eldiveni kullanabilirler.

   

  1. Futbolcunun gezi, deplasman, seyahat, kamp, antrenman veya organizasyonlarda önceden bildirilmiş ve kulüp tarafından sağlanmış olan giysileri teknik heyetin bildirdiği biçimde giymemesi, eksik veya farklı giymesi.

   

  1. Futbolcunun izin günleri de dâhil olmak üzere sigara içmesi, alkol, uyuşturucu ve benzeri keyif verici madde kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesi, ( Bu maddede sayılan eylemlerin tesislerde ve/veya kamplarda gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası 5 katına çıkartılır). Kulüp dilediği zaman futbolcunun uyuşturucu ve benzeri keyif verici madde kullanıp kullanmadığının tespiti için gerekli kontrolleri yaptırma hakkına sahiptir. Uyuşturucu madden kullanılması halinde, para cezasına ek olarak; kulübün futbolcunun sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır.

   

  1. Futbolcunun her türlü kumar ve benzeri şans oyunları oynaması, iddia ve benzeri bahis oyunlarına ( sanal ortam dâhil olmak üzere ) doğrudan ya da dolaylı olarak katılması veya bunlara teşebbüs etmesi.( Bu maddenin ihlali halinde, para cezasına ek olarak kulübün futbolcunun sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır.

   

  1. Futbolcunun futbol faaliyetini tehlikeye atabilecek ve/veya sağlığına zarar verebilecek her türlü sportif aktiviteler de dâhil olmak üzere faaliyet, eylem ve davranışta bulunması. Kulübün izni olmadan herhangi bir sportif faaliyette ya da müsabakada yer alması.

   

  1. Futbolcu her zaman en üst düzeyde performansını göstermekle yükümlü olup, periyodik olarak yapılan yağ ve kilo ölçümlerinin, performans testlerinin teknik ekibin belirlediği hedeflerle uyumsuz olması.

   

  1. Futbolcunun antrenman, müsabaka veya kamplarda sözlü veya fiili olarak kaba davranması, kavga etmesi, futbol oyun kuralları dışında kasti olarak fiili müdahalede bulunması; rakibe, hakeme, teknik ekibe, takım arkadaşlarına, seyirciye ve personele hakaret etmesi, sportmenliğe aykırı harekette bulunması, uygun olmayan söz söylemesi, fiziksel müdahalede bulunması ve/veya uygunsuz davranışlarda bulunması.

   

  1. Futbolcunun antrenman, kamp ve çalışmalarda teknik heyetin belirlemiş olduğun çalışma programına tam veya gereği gibi uymaması, kendisinden beklenen performansı göstermemesi, çalışma temposu için gerekli çabayı ve bütün olarak gerekli ciddiyeti ve gayreti göstermemesi, disiplinsiz davranması (Bu halde futbolcu işbu yönetmeliğe göre verilecek cezaya ek olarak ayrıca kadro dışı da bırakılabilir)

   

  1. Futbolcunun kulübün yazılı izni olmaksızın bir firma ile anlaşması, mankenlik yapması, reklam filmlerinde oynaması, konusu fark etmeksizin TV programlarına katılması, yazılı görsel basın ya da internet ortamına bilgi sağlaması veya izinsiz radyo programlarına katılması. Bu hususa uyulmaması sonucu kulüp tarafından tazminat ödenmesi söz konusu olur ise, bu tutar verilecek cezaya ek olarak futbolcuya aynen rücu edilecek ve ilk hak edişinden başlamak üzere tenzil edilecektir.

   

  1. Futbolcunun odasına yemek servisi talebinde bulunması (sakat ve hasta oyuncular hariç olmak üzere), personeli özel işlerinde kullanması, yemek programı dışında yemek talep etmesi, kamp seyahat ve tesislerde uygunsuz kıyafetler ile dolaşması.

   

  1. Kulüp doktoru ve teknik heyetin bilgisi ve onayı dışında ilaç, vitamin, gıda takviyesi kullanması ve gıda maddesi tüketmesi.

   

  1. Futbolcunun WADA, FIFA ve TFF mevzuatı uyarınca yasaklı madde (doping) sayılan madde ve/veya yöntem kullanması/kullanmaya teşebbüs etmesi, bu maddeleri bulundurması, ticaretini yapması veya WADA, FIFA veya TFF mevzuatı uyarınca dopingle mücadelede kural ihlallerinden birisini gerçekleştirmesi, (Bu maddenin ihlali halinde, para cezasına ek olarak kulübün futbolcunun sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır).

   

  1. Futbolcunun kulübün yazılı izni olmaksızın, bir başka kulüple transfer görüşmesi yapması, bir başka kulübün çalışmalarına, kampına veya özel müsabakalarına katılması.(Bu maddenin ihlali halinde, para cezasına ek olarak kulübün futbolcunun sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır).

   

  1. Futbolcunun kulüp tarafından talep edilen evrakları zamanında temin etmemesi ve/veya tam olarak sunmaması.

   

  1. Kulüp futbolcuların sağlık işleri ile ilgili olarak Sağlık Kuruluşu belirlemiştir. Futbolcunun sakatlık veya hastalık durumunda tedavisini yazılı izin haricinde kulüpçe belirlenen sağlık kuruluşu görüşü olmaksızın tedavi olması ve istirahat raporu alması veya kendisine kulüp doktoru tarafından verilen antrenman ve tedavi programına uymaması.(Yazılı izin alınmayan durumlarda uygulanacak disiplin yaptırımından ayrı olarak tedavi ücretleri de kulüp tarafından ödenmez ve alınan istirahat raporları kulüpçe dikkate alınmaz). Ayrıca futbolcunun yukarıda belirlenen usulün aksine davranması ve gittiği sağlık kuruluşunca kendisine sağlık raporu verilmesi halinde kulübün ikinci görüş için futbolcuyu dilediği sağlık kuruluşu ve doktora muayene ettirme hakkı vardır. Futbolcunun ikinci görüş için kendisine yapılan çağrıya uymaması kötü niyetli olduğu anlamına gelir ve bu talimat hükümlerini ihlal etmiş sayılır.

   

  1. Futbolcunun kulüp adına düzenlenen veya yönetim kurulunca kararlaştırılan organizasyon, yemek, tanıtım, sosyal sorumluluk projesi gibi faaliyetlere katılmaması.

   

  1. Futbolcunun kulübün kendisine tahsis etmiş olduğu herhangi bir giysi, malzeme, araç, demirbaş veya kulüp varlığına zarar vermesi.

   

  1. Futbolcunun yukarıdaki fiiller ile sınırlı olmamakla birlikte kulübün genel anlamda şeref, haysiyet ve itibarını zedeleyecek ya da kulübün manevi şahsiyetine zarar verecek beyan veya hareketlerde bulunması.

   

  1. Futbolcunun doğrudan veya dolaylı olarak müsabaka sonucunu etkileme, şike veya teşvik primi eylemlerine katılması, katkı sağlaması ve/veya teşebbüs etmesi .(Bu maddenin ihlali halinde, para cezasına ek olarak kulübün futbolcunun sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır).

   

  1. Futbolcunun özel hayatına dikkat etmemesi, kadına, taraftara, çocuğa şiddet uygulaması, ırkçı eylemlerde bulunması, cinsel suç işlemesi dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kulüp manevi değerlerinin ihlal edecek davranışlarda bulunması, yazılı ve görsel basında veya sosyal medyada kulüp manevi şahsiyetini ihlal edecek şekilde haberlere konu olması.

   

  1. İşbu yönetmelikte belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla,yazılı bir izin almamış futbolcuya,yöneticiler ve teknik kadro tarafından 24 saat boyunca ulaşılamaması halinde 10 günlük maliyeti tutarında; 48 saat boyunca ulaşılamaması halinde 20 günlük maliyeti tutarında, 72 saat boyunca ulaşılamaması halinde ise 40 günlük maliyeti tutarında para cezası verilir. Futbolcuya ulaşılamama durumu 72 saatten daha fazla olması durumunda kulüp futbolcunun sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir.
   1. Antrenman ve müsabakalara katılmamak, programa uymamak ve gecikmek:

    

   Futbolcunun antrenman, müsabaka, toplantı, seyahat, kamp, tedavi ve kulüpçe belirlenen buluşma saatlerine ve programlarına uymaması, antrenman ve müsabakalara katılmaması, geç kalması veya izinsiz terk etmesi.Bu madde çerçevesinde futbolcunun izinli sayılması için izin talebinin yazılı olarak /faks, e-posta, sms,vs yöntemlerle kulüp müdürüne/menajerine bildirilmesi ve teknik direktörün görüşü doğrultusunda izin verilmesi gerekir.İznin verildiğinin hem futbolcuya hem de kulübe yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

    

   1. Gece Yasağına Uyulmaması:

    

   Futbolcunun ertesi gün antrenman veya müsabaka olduğu günlerde gece saat 23.00’dan sonra haklı bir neden olmaksızın dışarıda olması (düğün, aile yemeği gibi istisnai durumların öncesinde teknik ekibe veya menajere yazılı olarak bildirilmesi zorunludur) veya kulüp tarafından belirlenen saatler dışında arandığında evinde bulunmaması.

    

   1. Şehir dışına izinsiz çıkma:

    

   Futbolcunun izin günleri hariç olmak üzere, kulüp yetkililerinin yazılı izni olmaksızın şehir dışına çıkması veya verilen iznin dönüş gün ve saatlerine uymaması,(İzinsiz şehri terk etme olayının 3 günden fazla olması halinde para cezasına ek olarak, kulübün futbolcunun               sözleşmesini tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı vardır.)

    

   1. Kart ve men cezaları:

    

   • Futbol oyun kuralları çerçevesinde (pozisyon ve oyun gereği) görülen ilk sarı kartlar hariç olmak üzere futbolcunun sarı ve/veya kırmızı kart görmesi, futbolcunun pozisyon gereği dahi olsa aynı müsabakada ikinci sarı kartı görmek suretiyle oyundan ihraç edilmesi.
   • TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılması.

    

   1. Hukuk dışı eylemler:

    

   Futbolcunun sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesi hakkındaki kanun uyarınca suç sayılan bir eyleme karışması, teşebbüs etmesi veya bu eylemleri nedeniyle ‘’sanık’’ sıfatıyla yargılanması.

   Türk Ceza Kanunu kapsamında kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına veya devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm olması. Bu hüküm çerçevesinde futbolcunun soruşturma veya kovuşturmasının devam ettiği süre zarfında kulübün futbolcunun sözleşmesini askıya alma, sözleşmeden doğan edimlerini ifaden kaçınma haklarına sahiptir.

    

   MADDE 7 – CEZALARIN UYGULANMASI:

    

   Bu yönetmeliğe aykırı davranışlarda bulunan futbolculardan eylemlerine ilişkin belge ve bilgiler ile birlikte yazılı savunma istenir.Savunma sonrası (Yazılı savunma vermez ise iddiaları ret etmiş olduğu kabul edilecektir.) yönetim kurulu toplantısında davranışın yönetmeliğe aykırı olduğuna karar verilir ise  izleyen maddelerde öngörüldüğü şekilde cezalandırılırlar.

    

   Bu yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmasında Yönetim Kurulu yetkili olup, yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde teknik direktörün ve/veya kulüp menajeri ( İdari Koordinatör-İdari Menajer-Genel Müdür vs.) yazılı veya sözlü ilave görüş ve tavsiyelerini isteyebilir. Yönetim kurulu, gerekli gördüğü hallerde cezalarda indirim yapma ve cezanın maddi sonuçlarını tamamen kaldırma yetkisine sahiptir. Ancak cezanın maddi sonuçlarının ortadan kaldırılmış olması verilen cezanın tekerrür halinde esas alınmasına engel olamaz.

    

   MADDE 8 – CEZALARIN BELİRLENME ESASLARI:

    

   Futbolculara verilecek para cezaları, futbolcunun kulübe maliyeti göz önünde bulundurularak hesaplanır.

    

   Futbolcunun Maliyeti: Kulüp tarafından futbolcuya taahhüt edilen, vergiler ve parayla ölçülebilen sair haklar da dâhil olmak üzere ( Maç başı esasına dayalı ücretlerin, futbolcunun oynadığı müsabaka adedi dikkate alınmaksızın, tamamı/34 maç  hesaplamaya dahil edilir.Üç kademeli ücretin orta kademesi olan her maça sonradan girip oynama ücreti esas alınır.). Her türlü hak  İmaj haklarının devrine ilişkin olarak futbolcunun kendisi veya üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerle taahhüt edilen tüm parasal ve para ile ölçülebilir menfaatler ile futbolcunun transferi nedeniyle Futbolcu Menajerine ödenen ücretler de dâhil), toplam transfer ücretini oluşturur.

   Ayrıca futbolcu eğer başka bir kulüpten transfer edilmiş ve transfer ücreti ödenmiş ise ,maliyet ücretine futbolcunun geldiği kulübe ödenen transfer ücreti de sözleşme süresi göz önüne alınarak oransal olarak eklenir.

    

   • Futbolcunun günlük maliyeti: Futbolcunun günlük maliyeti, yıllık maliyetinin 300 güne bulunması ile bulunan tutardır.

    

   • Futbolcunun maç başı maliyeti: Futbolcunun maç başı maliyeti ilgili sezona ait toplam maliyetinin 34’e bölünmesi ile bulunan tutardır.

    

    

    

   MADDE 9 – CEZALARIN SAPTANMASI:

    

   1. Uygunsuz davranışlar halinde para cezaları:

    

   1. Birinci defasında en az 10 en fazla 20 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   2. İkinci defasında en az 20 en fazla 40 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda
   3. Üçüncü defasında en az 30 günlük en fazla 60 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı tutarda.
   4. Eylemin bir sezon içerisinde üç defadan fazla tekrarı halinde, her seferinde 40 günlük maliyetinden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda para cezası verilir.
   5. Eylemin futbolcunun toplam sözleşme süresi içerisinde (sözleşme uzatmaları dahil olmak üzere) dört defadan fazla tekrarı halinde Yönetim Kurulu tarafından futbolcunun sözleşmesi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.

    

   1. Programa uymama ve gecikme halinde para cezaları:

    

   1. Birinci defasında en az 10 günlük en fazla 20 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   2. İkinci defasında en az 20 günlük en fazla 40 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda
   3. Üçüncü defasında en az 30 günlük en fazla 60 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   4. Eylemin bir sezon içerisinde üç defadan fazla tekrarı halinde, her seferinde 40 günlük maliyetinden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak miktarda para cezası verilir.

    

   1. Gece yasağına uymama halinde para cezaları:

    

   1. Birinci defasında en az 10 günlük en fazla 20 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   2. İkinci defasında en az 20 günlük en fazla 40 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda
   3. Üçüncü defasında en az 30 günlük en fazla 60 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   4. Eylemin bir sezon içerisinde üç defadan fazla tekrarı halinde, her seferinde 40 günlük maliyetinden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak miktarda para cezası verilir.

    

   1. Gazete ve televizyonların ticari amaçlı programlarına izinsiz katılmak:

    

   Gazete ve televizyonların ticari amaçlı programlarına izinsiz olarak katılanlara; 30 günlük maliyetinden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak miktarda para cezası verilir.

    

   1. Şehir Dışına izinsiz çıkmak:

    

   1. Birinci defasında en az 10 günlük en fazla 20 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   2. İkinci defasında en az 20 günlük en fazla 40 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda
   3. Üçüncü defasında en az 30 günlük en fazla 60 günlük maliyeti olmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarda.
   4. Eylemin bir sezon içerisinde üç defadan fazla tekrarı halinde, her seferinde 40 günlük maliyetinden az olmamak koşulu ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak miktarda para cezası verilir.
   5. Müsabakalarda görülen sarı ve kırmızı kartlar ve TFF Profesyonel Disiplin Kurulunca verilen müsabakadan men cezalarına maruz kalmak:

    

   Oyun kuralları dışında sportmenliğe aykırı hareketten veya Futbol Disiplin Talimatında yer alan ‘’sportmenliğe aykırı hareket, kural dışı hareket, ırkçı söylem veya hakaret’’ kapsamına giren ve/veya Futbol Disiplin Talimatının diğer hükümlerine ya da FairPlay esaslarına aykırı davranışlarda bulunan ve/veya müsabakalardan men cezası alan futbolcular, ihraca konu maça ilişkin maç başı ödemesi ve varsa prim ödemelerinden mahrum edilir. Ayrıca takımı eksik bırakması sebebiyle men edildiği her müsabaka için ilave 10 günlük maliyeti kadar para cezasına çarptırılır ve oynamadığı her maça ilişkin prim ödemesinden mahrum edilir.

    

   Aynı müsabakada ikinci sarı kartı görmesi nedeniyle kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcu, sarı kartların görülüş nedenine bakılmaksızın, ihraç edildiği müsabakaya ilişkin maç başı ve var ise prim ödemelerinden mahrum edilir. Ayrıca takımı eksik bırakması nedeniyle ilaveten 10 günlük maliyeti tutarında para cezasına çarptırılır.

    

   Müsabakanın hakemine itiraz nedeniyle sarı kart gören futbolcu ilk defasında 2 maç başı maliyeti kadar, ikinci defasında 4 maç başı maliyeti kadar. Üçüncü defa ve üzerinde 8 maç başı maliyeti kadar para cezasına çarptırılır. İhlalin bir üst paragraf kapsamına girdiği hallerde futbolcuya her iki ceza ayrı ayrı uygulanabilir.

    

   Müsabakadan ihraç edilen ya da ihraç edilmeksizin hakem, gözlemci ve/veya temsilci raporları ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen futbolcu için Tahkim Kurulu’na başvuru yapıldığında, Tahkim Kurulu’na ödenmesi gereken harç ve sair giderler futbolcunun hesabına borç olarak kaydedilir. İtiraz kabul edildiği takdirde bu tutar futbolcunun cari hesabına alacak olarak kaydedilir.

    

   Bu para cezaları sezon içerisinde verilebileceği gibi, kulübün son resmi müsabakasını takip eden bir aya kadar da verilebilir.

    

   1. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca verilen cezalar:

    

   Futbolcunun her hangi bir nedenle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’undan müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası alması halinde, bu cezalar nedeniyle oynayamadığı müsabakaların pirim ödemelerinden mahrum edilir.Ayrıca men edildiği her müsabaka için en az 4 maç başı maliyeti kadar para cezası verilir.

    

   TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmiş olaylar hakkında kulüp tarafından verilecek para cezaları PFDK tarafından verilen ceza kesinleştiğinde uygulanır.

    

   Kart ve müsabakadan men cezalarında, ayrıca teknik direktörün raporu doğrultusunda eğer gerekli görürse ilaveten 10 günlük maliyet kadar para cezası verilebilir.

    

   1. Hukuk dışı eylemler:

    

   Futbolcunun hukuk dışı eylemlerde bulunması durumunda, futbolcuya sözleşmesinde yazılı tüm ödemeler kadar para cezası verilir. Kulüp sözleşmeyi haklı nedenlerle herhangi bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir. Futbolcu tarafından yapılan eylem dolayısıyla, kulübün uğrayacağı muhtemel zararlar ve alabileceği para cezaları da ayrıca futbolcudan tazmin edilir.

    

   1. Sözleşmenin feshi:

    

    

   İşbu yönetmeliğin 6.maddesinde öngörülen ve sözleşmenin feshini gerektiren ihlalde bulunan futbolcular hakkında kulüp, para cezasına ek olarak sözleşmeyi haklı nedenle tazminatsız olarak feshedebileceği gibi ilgili yaptırımlardan sadece birisinin uygulanmasına da karar verebilir.

    

   İşbu yönetmeliğin sözleşmenin feshine ve tekerrürüne ilişkin özel hükümleri saklı kalmak kaydıyla; bu yönetmelik çerçevesinde herhangi bir kural ihlalinin futbolcunun toplam sözleşme süresi içerisinde (sözleşme uzatmaları dâhil olmak üzere) beş defadan fazla tekrarı halinde Yönetim Kurulu tarafından futbolcunun sözleşmesi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebilir.

    

    

   MADDE 10 – DİĞER DAVRANIŞ KURALLARI:

    

   1. Forma ve deplasman/kamp ve antrenman malzemelerinin kullanım koşulları:

    

   1. Kulübün resmi ve özel müsabakalarında kadroda yer alan futbolculara kullanım amacıyla yalnızca iki adet (hava koşulları ve olağanüstü durumlarda bu sayı artabilir) forma verilir.

    

   Müsabakalarda yer alan futbolcular, kendilerine ikiden fazla forma tahsis edilmesi halinde, müsabaka sonunda kullandıkları formaların en az birisini kulüp personeline iade etmekle yükümlüdürler.

    

    

   1. Kulübün deplasman müsabakaları ve kamp dönemleri için kadroda yer alan bütün futbolculara bir adet deplasman çantası verilecektir. Futbolcular deplasman ve kamp döneminin sonuna müteakip kendisine zimmetli bulunan deplasman çantasını içindeki malzemeler ile birlikte kulüp personeline iade etmekle yükümlüdürler.
   2. Futbolcuların antrenman malzemelerini izinsiz almaları, kullanmaları ve gereksiz olarak tüketmeleri yasaktır.

    

   Yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde futbolcuya her bir ihlal için 100-Euro ( yüz Euro ) tutarında para cezası verilir. Ayrıca izinsiz ve gereksiz olarak alınıp kullanılan malzemelerin bedeli futbolcudan tazmin edilir. Bu cezalar ilgili sezon sonunda kulüp personeline dağıtılmak üzere oluşturulan prim havuz fonuna aktarılır.

    

    

   1. Futbolcunun erişilebilir durumda olma koşulları:

    

   Futbolcu ikametgâh bilgileri ve telefon numarasındaki (cep ve ev telefonu) değişiklikleri, değişikliklerin gerçekleştiği gün içerisinde kulüp yetkililerine yazılı olarak ( faks, e-mail, sms) bildirmekle yükümlüdür.

    

   1. Futbolcu misafir ve yakınlarına ilişkin koşullar

    

   1. Futbolcu misafir ve yakınlarının takımın seyahat ettiği araçlarla; müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında soyunma odalarına, soyunma odası koridorlarına; kamp yerive tesislerde futbolcuların ortak kullanım alanlarına girmesi kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde futbolcuya 4 günlük maliyeti tutarında para cezası verilir. Birinci ihlalden sonraki her bir ihlalde ceza ikiye katlanarak verilir. Ayrıca söz konusu eylem nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurullarınca kulübe her hangi bir ceza verilmesi halinde ceza tutarı futbolcunun alacağından derhal mahsup edilir.
   2. Futbolcu misafir ve yakınlarının izinsiz ve bedelsiz olarak forma almaları/verilmesi yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde her forma için ortalama forma maliyetinin iki katı kadar bedel olan 250,00 TL (İkiyüzellilira ) para cezası verilir. Birinci ihlalden sonraki her bir ihlalde ceza ikiye katlanır. Ayrıca alınan formanın bedeli tahsil edilir.

    

   1. Futbolcu misafir ve yakınlarının takımın seyahat ettiği araçlarda; müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında soyunma odalarında, soyunma odası koridorlarında, kamp yeri ve tesislerde futbolcuların ortak kullanım alanlarında işbu yönetmelikte belirtilen ve cezayı gerektiren eylemlerden herhangi birisini gerçekleştirmesi halinde eylemi futbolcunun gerçekleştirdiği kabul edilir ve bu yönetmelikte öngörülen cezalar uygulanır.

    

    

   MADDE 11 – PARA CEZALARININ KARARA GEÇİRİLMESİ VE TAHAKKUKU:

    

   Cezayı gerektiren eylemler Yönetim Kurulu toplantısında incelenerek karara bağlanır. Kararın noterden tasdikli bir sureti futbolcuya, bir sureti ise Federasyona gönderilir ve muhasebe tahakkuku yapılır.

    

   MADDE 12 – PARA CEZALARININ TAHSİLİ:

    

   Para cezaları futbolcuların ödenecek ilk hak edişinden başlamak üzere tahsil edilir.

    

   MADDE 13 – YÖNETMELİKTE BELİRTİLMEYEN DİSİPLİN HALLERİ:

    

   İşbu yönetmelik ile açıkça düzenlenmediği halde yönetmeliğin 1. Maddesinde belirtilen amaç ve ilkeye, TFF Talimatlarına, disiplin hukuku ve ceza hukuku temel prensiplerine aykırı düşecek eylemler de yönetim kurulu kararı ile futbolcunun bir aylık hak edişinden fazla olmamak kaydı ile cezalandırılabilir.

    

   MADDE 14 – TEKNİK ADAM VE SAĞLIK EKİPLERİ YÖNÜNDEN CEZALARIN UYGULANABİLİRLİĞİ:

    

   İşbu yönetmelikte belirtilen ve cezayı gerektiren eylemler Teknik Adamlar ve Sağlık ekipleri yönünden de bağlayıcıdır ve kulüpçe uygulanır.

    

   MADDE 15 – BİLDİRİMLER:

    

   Bu yönetmeliğin tebliği de dâhil olmak üzere yönetmelik çerçevesinde futbolcuların yapacakları bildirimler yazılı olarak (faks, e-posta, sms) ile kulüp idari menajerine, olmaması halinde futbol idari işler direktörüne bildirilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

    

   MADDE 16 – YÖNETMELİĞİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

    

   Yönetim kurulu gerekli gördüğünde yetkilerini kullanarak bu yönetmeliği kısmen ya da tamamen değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir.

    

   MADDE 17 – YÜRÜRLÜK:

    

   On yedi maddeden ibaret olan işbu yönetmelik yönetim kurulu’nun   /   /2017 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir ve kulüp yetkili organları tarafından yeni bir yönetmelik yürürlüğe konana kadar yürürlükte kalır.

    

    

Leave a Reply