ATAKAŞ HATAYSPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANIDIR;

Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu, Nihat TAZEARSLAN başkanlığında, dernek merkezinde toplanarak aşağıda yazılı kararı oy çokluğuyla almıştır.
Derneğimiz Olağan Genel Kurulu’nun, 09.07.2021 tarihinde Hatay Büyükşehir Belediyesi HATMEK salonunda saat 18:00’de, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.07.2021 tarihinde, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına karar verilmiştir.
Tüm Genel Kurul üyelerimizin bilgisine arz ederiz.
Gündem Maddeleri;
1-Yoklama ve Açılış
2-Divan Seçimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3-Faaliyet Raporu ve Gelir-Gider Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası
4-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve İbrası
5-Yönetime Yeni Branş Devir yetkisinin görüşülmesi
6-Organ Seçimleri
7-Dilek ve Temenniler
8-Kapanış

Atakaş Hatayspor Yönetim Kurulu